НАЙ-ГЛЕДАНИ ОНЛАЙН ФИЛМИ

За носители на авторски права

Този уебсайт заявява своето желание и готовност да съдейства на авторите, ползвателите, продуцентите и на техните представители, както и на съответните организации за колективно управление на авторски права, да уреждат възникналите спорове за евентуални нарушения, по такъв начин, че законните интереси за събиране на възнаграждение за ползване и разпространение на авторски произведения да бъдат удовлетворени.
При установено авторско право екипът на сайта ще премахне всички линкове, сочещи към съдържание нарушаващо авторските права. Молим за период от 2-3 работни дни за да реагираме на евентуална жалба.
В случай, че авторски права са нарушени ни пишете на

Email: [email protected]